Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gos.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie z dnia 09.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 14/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
z dnia 09.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr X.111.2019 z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7097) oraz § 5 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2020 Dyrektora GOS w Nadarzynie z dnia 1 czerwca 2020 r., zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
(-) Dariusz Maranowski

drukuj (Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie z dnia 09.06.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Maranowski
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Dariusz Maranowski
  data publikacji: 2020-06-09 15:07

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Maranowski
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Dariusz Maranowski
  data publikacji: 2020-06-09 15:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 141
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-24 21:25